Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 387966
Title Dilemma's en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009
Author(s) Gerritsen, A.L.; Kamphorst, D.A.; Selnes, T.; Veen, M. van der; Bosch, F.J.P. van den; Broek, L.; Broekmeyer, M.E.A.; Donders, J.L.M.; Fontein, R.J.; Tol, S. van; Wamelink, G.W.W.; Wielen, P. van der
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 159) - 130
Department(s) Landscape Centre
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) natuurbescherming - landschapsbescherming - overheidsbeleid - investering - investeringsplannen - investeringsbeleid - regionaal beleid - nederland - natuur - natuurbeleid - landschapsplanning - gebiedsgericht beleid - beleidsevaluatie - nature conservation - landscape conservation - government policy - investment - investment planning - investment policy - regional policy - netherlands - nature - nature conservation policy - landscape planning - integrated spatial planning policy - policy evaluation
Categories Nature Conservation Policy / Land Use Planning
Abstract In hoofdstuk 8 van de Natuurbalans 2009 wordt ingegaan op de dilemma’s en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid. De realisatie van dit beleid is grotendeels gedecentraliseerd naar provincies. De feitelijke uitvoering vindt vaak weer plaats in gebiedsprocessen. Onderzocht is wat de betekenis is van deze decentralisatie in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied om de natuur- en landschapsdoelen van het Rijk te realiseren. Hiervoor zijn literatuurstudies en interviewronden in gebiedsprocessen uitgevoerd. Dit document biedt achtergrondinformatie over de tekst in de Natuurbalans.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.