Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 388084
Title De betekenis van het openbaar groen voor bijen : notitie over de toepassing van stuifmeel- en nectarleverende planten in het openbaar groen ten behoeve van bijen
Author(s) Blitterswijk, H. van; Boer, T.A. de; Spijker, J.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1975) - 29
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) nectarplanten - vegetatietypen - wilde bijenvolken - drachtplanten - honingbijen - apidae - beplantingen - diversiteit - openbaar groen - insect-plant relaties - gemeenten - groenbeheer - nectar plants - vegetation types - wild honey bee colonies - pollen plants - honey bees - plantations - diversity - public green areas - insect plant relations - municipalities - management of urban green areas
Categories Bee Plant Relations / Plant Composition / Ecological Entomology
Abstract Overzicht van planten die nectar en stuifmeel leveren en die in openbaar groen (meer) toegepast kunnen worden. Onderzocht is ook in hoeverre drachtplanten voor bijen aandacht krijgen in het gemeentelijke groenbeheer. Middels literatuuronderzoek is in beeld gebracht welke informatie beschikbaar is over drachtplanten in Nederland. Ook zijn telefonische interviews gehouden met gemeentelijke groenbeheerders om te inventariseren welke aandacht zij besteden aan drachtplanten bij de aanleg en het beheer van het openbaar groen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.