Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 388168
Title Gevoeligheid van consumptie- en zetmeel- aardappelen voor herbiciden : verslag over veldexperimenten in 2007 en 2008
Author(s) Wijnholds, K.H.; Spits, H.G.; Weide, R.Y. van der
Source Valthermond : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 31
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) zetmeelgewassen - aardappelen - veldproeven - onkruidbestrijding - kiemremming - fotosynthese - fabrieksaardappelen - starch crops - potatoes - field tests - weed control - sprout inhibition - photosynthesis - starch potatoes
Categories Potatoes / Weed Control / Arable Farming
Abstract In opdracht van Productschap Akkerbouw zijn in 2007 en 2008 op de PPO locatie ’t Kompas te Valthermond proefvelden aangelegd met na-opkomst toepassing van verschillende herbiciden(combinaties) in een drietal (2007) en tweetal (2008) zetmeelaardappelrassen. In de proef zijn zeven (in 2007 acht objecten inclusief een object handmatig wieden) vergeleken. Het onkruidbestrijdingseffect, evenals de gewasreactie is op diverse momenten beoordeeld en gemeten. Per veldje is tevens het veldgewicht en OWG gemeten en het uitbetalingsgewicht bepaald. Op het proefveld kwamen vrijwel alle bekende onkruidsoorten in ruime mate voor. Qua onkruidbestrijding werden de beste resultaten bereikt met de objecten Basagran + Sencor, Basagran + Titus, Titus + Sencor en Sencor. Dit resultaat was beter dan van de objecten Basagran, Titus en Titus + MCPA. Met de MLHD-PS1 metingen was er een duidelijke gewasreactie (remming fotosynthese) meetbaar. De grootte van deze reactie was afhankelijk van het ras en het object. Ook visueel is geconstateerd dat iedere behandeling een lagere visuele waardering van de gewasstand oplevert ten opzichte van het onbehandelde object.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.