Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 388307
Title Kentekenonderzoek Bosgebied Heerde; een analyse van het doorgaand verkeer en het recreatief bestemmingsverkeer
Author(s) Beunen, R.
Source Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 11
Department(s) Land Use Planning
MGS
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) recreatie - verkeerspatronen - openluchtrecreatie - natuurgebieden - wegtransport - monitoring - veluwe - recreation - traffic patterns - outdoor recreation - natural areas - road transport
Categories Outdoor Leisure and Recreation / Infrastructural Plans
Abstract Het uitvoeren van een kentekenonderzoek is een geschikte methode om inzicht te krijgen in de routes van het autoverkeer. Het principe van een kentekenonderzoek is eenvoudig. Op alle toegangswegen van het gebied worden gedurende een bepaalde periode de kentekens van het inkomend en uitgaande verkeer genoteerd. Deze gegevens worden vervolgens met elkaar vergeleken om een uitspraak te kunnen doen over de verkeersintensiteit op diverse locaties, de rijrichtingen van het verkeer en over de verhouding tussen bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer. In dit rapport worden de resultaten gerapporteerd van het kentekenonderzoek dat op 6 dagen in 2009 in de omgeving van Heerde is gehouden. De Provincie Gelderland heeft namelijk de ambitie om een verbeterde milieu- en recreatiekwaliteit te bewerkstelligen op de Veluwe door middel van het principe van sturen, opvangen, en geleiden van recreatiestromen. De bos- en natuurgebieden in de omgeving van Heerde is een deel van de Veluwe dat in aanmerking zou kunnen komen voor maatregelen op het gebied van het recreatieverkeer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.