Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 388444
Title Interventies in het aanbod van voedsel : aangrijpingspunten voor overheidsbeleid om het aanbod van gezonde voedselproducten structureel te verbeteren
Author(s) Zondervan, C.; Aramyan, L.H.; Bakker, H.C.M. de; Feskens, E.J.M.; Gilissen, L.J.W.J.; Jansman, A.J.M.; Knol, J.J.; Koops, A.J.; Meer, I.M. van der; Nap, J.P.H.; Mul, A. de; Sluis, A.A. van der; Temme, E.H.M.; Uijl, W.; Wijk, R.A. de
Source Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Innovations nr. 1039)
Department(s) AFSG Food Quality
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Nutrition and Disease
PRI Bioscience
Wageningen Livestock Research
RIKILT - Business Unit Safety & Health
AFSG Quality in Chains
MGS
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) voedselconsumptie - eetpatronen - consumentengedrag - gezondheidsbevordering - voedingsbeleid - gedragsveranderingen - overheidsbeleid - voeding en gezondheid - food consumption - eating patterns - consumer behaviour - health promotion - nutrition policy - behavioural changes - government policy - nutrition and health
Categories Human Nutrition and Health
Abstract In opdracht van de ministeries van LNV en VWS geeft dit rapport een aantal aanbod- en productgeoriënteerde interventies die door overheden toegepast kunnen worden om Nederlandse consumenten te verleiden tot gezonder eet- en leefgedrag. Achterliggend doel is om met kwalitatief beter voedsel en een beter consumptiepatroon een bijdrage te leveren aan de algemene gezondheidstoestand
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.