Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 388499
Title Profielbeoordeling als basis voor profiel-verbetering: Profiel met humeuze onderlaag
Author(s) Paauw, J.G.M.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO-agv / rapport ) - 26
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) bodemstructuur - humus - grondbewerking - bodemwater - bodembiologie - bewortelingscapaciteit - soil structure - tillage - soil water - soil biology - rooting capacity
Categories Tillage / Soil Physics
Abstract In 2008 heeft Praktijkonderzoek Plant en Omgeving een onderzoek uitgevoerd naar de mate van bodemverdichting op praktijkpercelen in Noord-Holland. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat op verschillende percelen problemen waren met de waterdoorlatendheid van het profiel. Dit rapport beschrijft de bodemkundige resultaten van bodemkundig onderzoek, dat heeft plaatsgevonden op een perceel bij Anna-Paulowna (kop van Noord-Holland). Bij veel neerslag verslempte de bouwvoor en bleef er pleksgewijs water op het land staan. Als in het najaar wintertarwe was gezaaid, ging de tarwe op deze plekken vaak verloren. De vraag kwam naar voren of deze waterplekken via een bodemkundige ingreep te voorkomen of te beperken zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.