Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 388799
Title Landschap als blinde vlek : een verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke factoren en het vestigingsgedrag van buitenlandse bedrijven
Author(s) Luttik, J.; Breman, B.C.; Bosch, F.J.P. van den; Vreke, J.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 99) - 70
Department(s) Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) landschap - kwaliteit - vestigingsplaats van de productie - infrastructuur - ruimtelijke economie - landscape - quality - location of production - infrastructure - spatial economics
Categories Land Use Planning
Abstract Ruimtelijke vestigingsfactoren zijn altijd al belangrijk geweest bij de locatiekeuze van bedrijven. Waar vroeger de nabijheid van grondstoffen belangrijk was, ligt de nadruk nu meer op infrastructuur, clusters en Quality of life (leefomgevingkwaliteit). Het relatieve belang van alle vestigingsfactoren verschilt sterk per type bedrijf en bedrijfsactiviteit. Landschappelijke kwaliteit speelt indirect een rol; voor bedrijven in de kenniseconomie is de beschikbaarheid van kenniswerkers belangrijk. Kenniswerkers stellen hoge eisen aan de kwaliteit van hun woonomgeving, waar een aantrekkelijk landschap deel van uitmaakt. Er gaapt een kloof tussen de werelden van landschap en buitenlandse bedrijven. In de 'groene' wereld is weinig kennis over en begrip voor bedrijven, terwijl in de economische wereld het omgekeerde geldt. Voor het bedrijfsleven en bijbehorende instanties is het landschap vaak een blinde vlek. Trefwoorden: Landschap, Quality of life, Expats, Locatietheorie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.