Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389215
Title Literatuurstudie naar de biologie, impact en mogelijke bestrijding van twee invasieve soorten: de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis)
Author(s) Roessink, I.; Hudina, S.; Ottburg, F.G.W.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1923) - 61
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) rivierkreeft - geïntroduceerde soorten - invasies - waterbeheer - veenweiden - aquatische ecosystemen - utrecht - crayfish - introduced species - invasions - water management - peat grasslands - aquatic ecosystems - utrecht
Categories Aquatic Ecology
Abstract Dit literatuuronderzoek is een onderdeel van een breed opgezet onderzoek in het veenweidegebied naar de invloed van rivierkreeften op het ecosysteem. Specifiek wordt ingegaan op de verschillende eigenschappen van twee soorten die voor mogelijke problemen zorgen in het beheergebied van de waterschappen in het westelijk veenweidegebied, te weten de rode- (Procambarus clarkii) en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis). Het is van belang om de gevonden resultaten steeds weer in hun oorspronkelijke context te bezien. Zo is het overgrote deel van de hier gepresenteerde studies naar P. clarkii uitgevoerd in Zuid-Europa (Portugal, Spanje, Italië) en de daar geobserveerde mechanismen en kenmerken kunnen zeker van toepassing zijn op populaties in Nederland. Echter, ze kunnen ook zeker afwijken omdat hier nu eenmaal andere klimatologische of hydrologische omstandigheden heersen. De resultaten uit Zuidelijke streken geven derhalve mogelijkheden weer die van toepassing kunnen zijn op noordelijke populaties, geen absolute zekerheden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.