Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389332
Title Dynamisch precisiebemesten van grasland: test van een concept
Author(s) Boer, H.C. de
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 321) - 13
Department(s) Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) precisielandbouw - dierlijke meststoffen - stikstofmeststoffen - kunstmeststoffen - stikstof - bodemchemie - bemesting - precision agriculture - animal manures - nitrogen fertilizers - fertilizers - nitrogen - soil chemistry - fertilizer application
Categories Animal Husbandry and Environment / Fertilizers, Fertilizer Application / Soil Chemistry
Abstract Verhoging van de benutting van stikstof (N) uit drijfmest en kunstmest is een belangrijk streven binnen de Nederlandse melkveehouderij. Strengere bemestingsnormen maken het moeilijker om grasopbrengst en graskwaliteit te handhaven. Toepassing van precisiebemesting zou mogelijk de Nbenutting kunnen verbeteren. Het doel van precisiebemesting is dat een gewas op ieder tijdstip de gewenste hoeveelheid N en andere nutriënten ter beschikking heeft. Belangrijke factoren bij precisiebemesting zijn plaats en tijd. Plaats is belangrijk vanwege de grote variatie in bodemeigenschappen binnen een perceel. Deze variatie bepaalt in belangrijke mate de groei van een gewas, bijvoorbeeld door plaatsgebonden verschillen in de levering van N en vocht. Tijd is belangrijk vanwege variatie in de tijd van de N-behoefte van een gewas en de N-levering uit de bodem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.