Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389521
Title Broeikasgas door maïs op gescheurd grasland
Author(s) Hoving, I.E.; Vellinga, Th.V.
Source V-focus 7 (2010)1. - ISSN 1574-1575 - p. 28 - 29.
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) melkveehouderij - melkvee - graslanden - graslandbeheer - maïs - dairy farming - dairy cattle - grasslands - grassland management - maize
Categories Grasslands / Cattle
Abstract Sinds het scheuren van grasland in het najaar op zandgrond niet meer is toegestaan, wordt voor het vernieuwen van de graszode vaker (tijdelijk) snijmaïs geteeld op gescheurd grasland. Dit om de slagingskans van herinzaai te vergoten. Een groot bezwaar is echter dat hierdoor veel organische stof wordt afgebroken, aanzienlijk meer dan bij herinzaai
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.