Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389522
Title Eerste ervaringen met herinzaai grasland onder dekvrucht
Author(s) Hilhorst, G.J.
Source V-focus 7 (2010)1. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
Department(s) PRC De Marke
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) graslanden - zaaien - zandgronden - grassen - bemesting - voedergrassen - grasslands - sowing - sandy soils - grasses - fertilizer application - fodder grasses
Categories Grasslands / Weed Control
Abstract Herinzaai van grasland op zandgrond in het voorjaar geeft vaak problemen. De omstandigheden voor een goede start van de grasgroei zijn meestal matig waardoor onkruid de overhand neemt. In het jaar van inzaai wordt al gauw anderhalve snede grasopbrengst gemist en is een chemische onkruidbestrijding nodig om een goede en gesloten grasmat te krijgen. In dit artikel een beschrijving van hoe graslandvernieuwing wél succesvol kan zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.