Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389617
Title Blauwe ogen schieten tekort. Lessen voor sponsoring van landschap
Author(s) Overbeek, M.M.M.; Graaff, R.P.M. de
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154005 - 63
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landschap - landgebruik - fondsen - plattelandsontwikkeling - natuurgebieden - financieren - landscape - land use - funds - rural development - natural areas - financing
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Literatuuronderzoek en gesprekken met (ervarings)deskundigen en vertegenwoordigers van bedrijven in Amstelland en in Het Groene Woud over het proces en de voorwaarden van bedrijven om sponsoring van landschap te realiseren. Sponsoring gebeurt meestal in het kader van mvo, waarbij bedrijven de gewenste tegenprestatie proberen af te stemmen op hun zakelijke doelen. Verder telt het vertrouwen in de begunstigde organisatie en de opzet van de sponsoractiviteit. Aanbevelingen voor een structurele en relatiegerichte aanpak om bedrijven te verleiden aan landschap bij te dragen en zelf een goede tegenprestatie te bieden. Study of literature and interviews with both theoretical and practical experts and business representatives in Amstelland and Het Groene Woud, regarding the process and the conditions for sponsoring landscape conservation. Sponsoring usually occurs within the scope of Corporate Social Responsibility (CSR), where businesses aim for reciprocal benefits which correspond to their corporate goals. Also important is the level of confidence in the benefitting organisation and how well the sponsor activity is organised. Recommendations for a structural, relationship-oriented approach to attracting businesses for landscape and also offering attractive reciprocal benefits.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.