Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389714
Title Leren hoe kennis wordt benut, monitoren en evalueren van kennisbenutting in onderzoekscluster verduurzaming, productie en transitie
Author(s) Potters, J.I.; Peet, G.F.V. van der; Heeres-van der Tol, J.J.; Jong, D. de; Korevaar, H.; Wolf, P.L. de
Source Lelystad : PPO AGV (PPO - Rapport PPO nr. 381) - 33
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Research
Wageningen Livestock Research
Agrosystems
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) kennis - onderzoeksprojecten - overheidsbeleid - bereikt resultaat - monitoren - evaluatie - analyse - duurzaamheid (sustainability) - verandering - productie - kennisoverdracht - knowledge - research projects - government policy - achievement - monitors - evaluation - analysis - sustainability - change - production - knowledge transfer
Categories Knowledge Exchange
Abstract Om de benutting van het onderzoek door beleid op relatief eenvoudige wijze en in korte tijd te kunnen meten heeft de Directie Kennis van LNV een methodiek ontwikkeld. Deze kennisbenuttingsmetingen worden ieder jaar uitgevoerd. De enquête geeft op hoofdlijnen inzicht in de kennisbenutting, maar dat het nog geen verklaring geeft voor het bereikte resultaat. Het verkrijgen van inzicht in het resultaat wil Directie Kennis gebruiken voor de rol van LNV in de onderzoekaansturing en helpt Wageningen UR bij verdere verbetering van de uitvoering van het onderzoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.