Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389724
Title Waardevolle natuur in de stad: beleving en normering
Author(s) Koppen, C.S.A. van
Source In: Groen Goed. Handreiking kwaliteit openbaar groen / van der Ham, R., Den Haag : Vereniging Stadswerk Nederland ism SDU - ISBN 9789012132992 - p. 190 - 205.
Department(s) Environmental Policy
WIMEK
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) flora - fauna - recreatiegebieden - tuinen - parken - stedelijke gebieden - natuurontwikkeling - natuurwaarde - gemeenten - amenity and recreation areas - gardens - parks - urban areas - nature development - natural value - municipalities
Categories Nature Management (General)
Abstract Dit essay gaat over het realiseren van waardevolle natuur in de stad. Natuur heeft daarbij een brede betekenis, die vrijwel alle vormen van stedelijk groen omvat: parken, plantsoenen, bomen, tuinen, kleine natuurgebieden, volkstuintjes, landbouwgrond, oppervlaktewater en wilde dieren en planten die leven op en tussen de gebouwen. Al deze vormen van natuur - publiek en privaat - vertegenwoordigen potentiële waarden. Omdat het essay zich uiteindelijk toespitst op gemeentelijke kwaliteitsnormering zal de nadruk liggen op het publieke domein, dat wil zeggen, op stedelijk groen in de openbare ruimte.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.