Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389806
Title Boompje klimmen in eigen straat
Author(s) Bosch, F.J.P. van den
Source Kennis Online 7 (2010)2. - p. 10 - 10.
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Landscape Centre
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) stadsomgeving - speelterreinen - buitenspelen - gemeenschapsontwikkeling - kinderen - openbaar groen - sociaal kapitaal - landschapsbeleving - urban environment - playgrounds - outdoor games - community development - children - public green areas - social capital - landscape experience
Categories Urban Plans / Urban Society
Abstract Spelen tussen huizen of op een speelplaats met een zandbak, tegels en een wipkip is leuk, maar het is voor kinderen ook goed om door de bosjes te struinen, in poeltjes te peuren en in bomen te klimmen. Onderzoek naar hoe je in de stad meer van die speelplekken krijgt wijst onder meer uit dat een natuurspeelplek veel energie van betrokkenen vraagt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.