Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389808
Title 'Voedselproductie is ook een maatschappelijke waarde'
Author(s) Berkhout, P.
Source Kennis Online 7 (2010)2. - p. 12 - 12.
Department(s) LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - relaties tussen stad en platteland - recreatie op het platteland - voedselproductie - maatschappelijke betrokkenheid - landschapselementen - rural development - rural planning - rural urban relations - rural recreation - food production - community involvement - landscape elements
Categories Rural Development / Rural Plans
Abstract Het is vooral te danken aan bestemmings- en streekplannen dat je nog verschil ervaart tussen stad en land. Maar als de landbouwproductie teveel wordt overgelaten aan het spel van de vrije markt, en het in standhouden van landschappelijke karakteristieken als slootjes, houtwallen en losse bomen op boerenland niet wordt beloond, dan dreigt een eenvormig landschap
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.