Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389822
Title Regionale kennisarrangementen: verslag van quickscan en kennisdag 2009
Author(s) Muntjewerf, B.; Velde, P.A. te; Ven, M.M.J.F. van der; Moel, P.N.J. de; Streefland, A.; Vis, G.A.J.; Schie, R.P.M. van; Foorthuis, W.; Rippen, L.; Janmaat, R.; Geerling-Eiff, F.A.
Source Den Haag : Ministerie van LNV - 48
Department(s) Plattelandsvernieuwing (VHL)
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) regionale planning - regionale ontwikkeling - kennis - samenwerking - onderwijs - plattelandsontwikkeling - gebiedsgericht beleid - gebiedsontwikkeling - kennisoverdracht - multi-stakeholder processen - publiek-private samenwerking - regioleren - Nederland - regional planning - regional development - knowledge - cooperation - education - rural development - integrated spatial planning policy - area development - knowledge transfer - multi-stakeholder processes - public-private cooperation - regional atelier - Netherlands
Categories Regional Plans / Rural Development
Abstract In veel regio’s zijn burgers, bestuurders en ondernemers actief betrokken bij de ontwikkeling van hun omgeving. In het kader van gebiedsplannen wordt gewerkt aan doelen op het terrein van landschap, natuur, landbouw en plattelandsontwikkeling. Hierbij komen uiteenlopende (kennis)vragen naar boven. De kennisvragen worden vaak ad hoc gesteld en men weet vaak niet waar men terecht kan. In een aantal regio’s in Nederland wordt dit verschijnsel onderkend en groeit het besef dat het zoeken naar de antwoorden op deze kennisvragen een serieuze bijdrage levert aan gebiedsontwikkeling. Hier wordt een verbinding met onderwijs en onderzoek gemaakt. Omdat ook bij de kennisinstellingen steeds vaker wordt gezocht naar manieren om meer praktijkgerichte werken, ontstaan er samenwerkingsverbanden. Deze verbindingen tussen regio en onderwijs en onderzoek rond kennisvragen, noemen we een regionaal kennisarrangement
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.