Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389826
Title Rapportage leerlijn verbrede NME gezonde en duurzame voeding
Author(s) Wel, M. van der
Source [S.l. : S.n. - 33
Department(s) Education and Learning Sciences
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) basisonderwijs - voedselconsumptie - milieueducatie - lesmaterialen - onderwijsmethoden - smaaklessen - voeding en gezondheid - boerderijeducatie - natuur- en milieueducatie - elementary education - food consumption - environmental education - teaching materials - teaching methods - tasting lessons - nutrition and health - farm education - nature and environmental education
Categories Human Nutrition and Health / Educational Methods
Abstract Vanuit de Proeftuin Amsterdam zijn diverse projecten gestart om duurzaam en gezond eten onder de aandacht te brengen van kinderen uit het basisonderwijs. Er zijn mogelijkheden voor het ontwikkelen van een verbrede leerlijn Natuur en Milieueducatie (NME) voor gezonde en duurzame voeding. Gekeken wordt in dit rapport naar aansluiting bij zaken die docenten belangrijk vinden en naar aansluiting bij bestaande initiatieven, zoals boerderijeducatie, schooltuinen, SchoolGruiten en smaaklessen. Tot slot wordt een uitgewerkte leerlijn weergegeven met als hoofdthema's: Wat eet je en waarom? Wat doet eten met jou? Hoe functioneert de boerderij? Weet jij wat je koopt?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.