Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389855
Title Besmettingsbronnen en bestrijding van Phytophthora bj Cymbidium: Opsporen van besmettingsbronnen - Testen van middelen
Author(s) Paternotte, S.J.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 319) - 7
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) cymbidium - phytophthora - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - chemische bestrijding - epidemiologie - nederland - glastuinbouw - plant pathogenic fungi - plant protection - chemical control - epidemiology - netherlands - greenhouse horticulture
Categories Plant and Crop Protection (General) / Ornamental Plants
Abstract Samenvatting Phytophthora multivesiculata is de belangrijkste veroorzaker van uitval bij Cymbidium. In onderzoek gefinancierd door het PT is de ziekteverwekker behalve in de aangetaste bulben ook aangetoond in de wortels onder in de emmer, op druppelaars, in drainwater van aangetaste planten en in de grond onder aangetaste planten. Verder is de ziekteverwekker in slakken en in uitwerpselen van slakken gevonden. Uit literatuur is bekend dat de rustsporen van Phytophthora passage van het spijsverteringskanaal kunnen overleven. In uitgangswater is nergens Phyophthora gevonden. Verspreiding van de ziekteverwekker lijkt vooral te komen via latent besmet plantmateriaal. Andere mogelijkheden van verspreiding zijn met besmet drainwater, stekers en slakken. Er is niet onderzocht hoe belangrijk de verspreiding via slakken is. De geteste gewasbeschemingsmiddelen Paraat, Fenomenal en Ridomil Gold waren even effectief tegen P. multivesiculata. In eenmaal aangetaste bulben is bestrijding van de ziekte niet mogelijk. Uitbreiding van de ziekte van aangetaste naar gezonde bulben kon niet volledig worden voorkomen. Dit komt waarschijnlijk mede doordat een goede verdeling van de middelen over het teeltsubstraat waarin de ziekteverwekker aanwezig is, bij deze teelt niet goed mogelijk is. Fy-taal (kaliumfosfiet) maakt planten sterk weerbaar en beschermt ze tegen Phytophthora. De mate van aantasting bij planten behandeld met Fy-taal komt overeen met die van planten behandeld met de gewasbeschermingsmiddelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.