Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389913
Title Computermodel "BotrytisVoorspeller"
Author(s) Wageningen UR Glastuinbouw,
Source Wageningen UR Glastuinbouw
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Software program
Publication year 2009
Keyword(s) bloementeelt - gerbera - botrytis - afwijkingen, planten - modellen - schimmelziekten - monitoring - glastuinbouw - floriculture - plant disorders - models - fungal diseases - greenhouse horticulture
Categories Plant Pathogenic Fungi
Abstract Het computermodel “BotrytisVoorspeller” is vanaf 23 oktober 2009 op aanvraag verkrijgbaar bij Wageningen UR Glastuinbouw. Gerbera-kwekers en adviseurs kunnen hiermee zelf het risico op infectie door de Botrytis-schimmel berekenen. Botrytis is smet op de bloemen in de vorm van necrotische plekken. De BotrytisVoorspeller berekent ook de groei en andere kenmerken van de gerbera’s. Kern van het model is de voorspelling van het infectierisico voor de komende nacht, op basis van de gebruikte klimaatinstellingen. Deze instellingen kan de gebruiker in de eenvoudige interface wijzigen, zodat een gewenst minimum infectierisico en bijbehorend energieverbruik bereikt wordt. Het computermodel gebruikt kasklimaatgegevens op 5 minuten. Maar ook gebruikers zonder eigen klimaatgegevens kunnen het model gebruiken. Voor dat doel wordt het model geleverd met een aantal sets met klimaatgegevens Het model is ontwikkeld binnen het Parapluplan “Botrytis in relatie tot energie bij gerbera”. Dit grote onderzoeksproject is gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Productschap Tuinbouw (PT). Het project is inmiddels geëindigd en heeft veel bruikbare resultaten opgeleverd. De resultaten zijn in handvatten voor de teeltpraktijk vertaald en hebben tevens gediend als input voor het computermodel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.