Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389972
Title Stijghoogteverschillen en verdichting: een eerste Twentse verkenning in de praktijk
Author(s) Akker, J.J.H. van den; Groot, W.J.M. de; Vroon, H.R.J.; Bolt, F.J.E. van der; Kekem, A.J. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1735) - 85
Department(s) Soil Science Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) zandgronden - waterverzadiging - winter - bodemfysica - bodemverdichting - landbouwgrond - twente - overijssel - sandy soils - waterlogging - winter - soil physics - soil compaction - agricultural land - twente - overijssel
Categories Soil Physics
Abstract Op vier bedrijven in Twente op zandgronden met percelen met plekken met en zonder plasvorming zijn stijghoogten op verschillende diepten gedurende vijf wintermaanden gevolgd. Bij twee bedrijven is daarna de bodemverdichting en de fysische bodemkwaliteit nader onderzocht. Anistropie in de bodem door aanwezigheid van weerstandbiedende lagen leidt tot stagnatie van waterstromen in het bodemprofiel met stijghoogteverschillen tot gevolg. Regelmatig kunnen plassen aan maaiveld ontstaan, in extreme gevallen kunnen schijnwaterspiegels ontstaan. Weerstandsbiedende lagen komen van nature voor en kunnen daarnaast worden veroorzaakt of versterkt door antropogene verdichting.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.