Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389988
Title Diervriendelijk en boervriendelijk rendabel?
Author(s) Kortstee, H.J.M.
Source Den aag : LEI - 4
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) biologische productie - voedselketens - samenwerking - marketing - pluimvee - duurzaamheid (sustainability) - economische haalbaarheid - netwerken - ketenmanagement - biological production - food chains - cooperation - poultry - sustainability - economic viability - networks - supply chain management
Categories Marketing (General) / Organic Animal Production
Abstract De inspirator en trekker voor de naam en de zienswijze rond het Boergondisch Rijk is een kalkoenenhouder. Hij wil voor de lange termijn een economisch rendabel product met een bepaald ideaal geproduceerd zien. Het netwerk bestond naast de kalkoenhouder uit een champignonkweker, akkerbouwer met vleesvee, melkveehouder met konijnen en een DLV’er. Het doel was om elkaars talenten op een goede manier samen te brengen om zo meer voordelen voor een ieder te kunnen bereiken. In eerste instantie was de insteek hierbij: het produceren van producten met een unieke ingang. Ze zijn gestart met de productie van biologische kalkoen om te kunnen concurreren met de gangbare productie, maar stapten al snel over naar het houden van slachtkuikens. Maar ook daar onstonden grote problemen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.