Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390040
Title Samen werken aan betere bodem
Author(s) Drenth, H.
Source Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw 18 (2005)1. - ISSN 1566-2616 - p. 32 - 33.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) akkerbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - melkveehouderij - melkveebedrijven - schapenhouderij - landbouwbedrijven - samenwerking - rotaties - pootaardappelen - voedergewassen - gemengde landbouw - meervoudig landgebruik - veehouderij - veehouderijbedrijven - landgebruik - grondbeheer - bodemvruchtbaarheid - bodemstructuur - bodembeheer - netwerken - friesland - arable farming - crop enterprises - dairy farming - dairy farms - sheep farming - farms - cooperation - rotations - seed potatoes - fodder crops - mixed farming - multiple land use - livestock farming - livestock enterprises - land use - land management - soil fertility - soil structure - soil management - networks - friesland
Categories Farm Management
Abstract Verslag van de samenwerking tussen twee akkerbouwers, een melkveehouder en een schapenhouder in Holwerd (Fr). De door hun opgerichte vereniging EcoLaNa beoogt een economisch en ecologisch verantwoorde landbouw waarin ook plaats is voor natuurbeheer. De boeren brengen samen 270 ha grond in en stellen gezamenlijk een bouwplan op voor hun 'gemengd bedrijf nieuwe stijl'. De bodemstructuur en de maatregelen die nodig zijn om die in stand te houden (vooral aanvoer van organische stof) zijn bepalend voor het bouwplan. Uitgangspunten van de samenwerking zijn dat de beste grond wordt benut voor de pootaardappelteelt en dat er voldoende gras en maïs wordt geproduceerd voor de melkkoeien. De vereniging EcoLaNa doet mee aan het onderzoeksprogramma 'Netwerken in de veehouderij'
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.