Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390050
Title Global Dairy Farmers treden buiten bestaande grenzen
Author(s) Beldman, A.C.G.
Source Den Haag : LEI - 3
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) melkveebedrijven - agrarische bedrijfsvoering - agrarische economie - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - internationale samenwerking - kennis - netwerken - bedrijfseconomie - kennisoverdracht - dairy farms - farm management - agricultural economics - farm development - international cooperation - knowledge - networks - business economics - knowledge transfer
Categories Animal Husbandry (General) / Cattle
Abstract Het initiatief voor het Netwerk Global Dairy Farmers werd genomen door de Nederlandse melkveehouder Bram Prins en de Australische melkveehouder Terry Hehir. Het netwerk heeft tot doel een platform te zijn dat aan de melkveehouders, overal ter wereld, de mogelijkheid biedt om zich breed en internationaal te oriënteren op de (ontwikkelingen) in de melkveehouderij. De deelnemers moeten een grote interesse hebben in wereldwijde ontwikkelingen, zelf ook bereid zijn om in uitwisselingen hierover te participeren, en willen leren en het willen vertalen naar hun eigen bedrijfssituatie en strategie. In hoeverre het netwerk hier in slaagt valt te lezen in dit voortgangsverslag
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.