Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390091
Title De paden op de lanen in…..
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Animal Sciences Group
Department(s) Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2007
Keyword(s) melkproducten - biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - zuivelbedrijf op de boerderij - marketing - marketingkanalen - milk products - organic farming - organic foods - farm dairies - marketing channels
Categories Dairy Products / Agricultural Marketing
Abstract Het netwerk 'Groene Woud' is bezig om de mogelijkheden te verkennen om zuivel uit het eigen gebied te vermarkten. Een van de stappen om kennis te verzamelen was om gebruik te gaan maken van praktijkvoorbeelden. Daarvoor was een excursie ingepland naar 2 initiatieven met raakvlakken met het idee van het Groene Woud. Het ging hierbij om Weerribben zuivel van Klaas de Lange in Nederland (Overijssel) en het Vechtdal-initiatief van Henk de Lange
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.