Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390106
Title De betekenis van het bodemleven voor duurzame landbouw : samenvatting van presentatie "The meaning of life (in soil)"
Author(s) Bloemberg, J.T.
Source Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 9 - 9.
Department(s) Centrum voor Genetische Bronnen Nederland
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) bodembiologie - voedselproductie - pesticiden - kunstmeststoffen - olieproducten - grondbewerking - bodempathogenen - bodemmicrobiologie - duurzame landbouw - soil biology - food production - pesticides - fertilizers - oil products - tillage - soilborne pathogens - soil microbiology - sustainable agriculture
Categories Soil Fertility
Abstract De huidige voedselproductie is erg afhankelijk van olie. Natuurlijke processen zijn vervangen door kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en machinale arbeid. Dierlijke mest wordt voor een belangrijk deel geproduceerd met geïmporteerd veevoer. Dit alles loopt op olie en heeft, naast de productie van broeikasgassen, geleid tot minder bodemleven en ophoping van nutriënten (stikstof en fosfaat) in de bodem. Olie wordt schaarser en duurder. Een presentatie van Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie, themadag: ‘methoden om te meten in grond’, 29 oktober 2009 :
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.