Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390107
Title Bodemindicatoren
Author(s) Overbeek, L.S. van; Schoen, C.D.; Bonants, P.J.M.
Source Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 11 - 11.
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) fruitteelt - fruitgewassen - erwinia amylovora - plantenziekteverwekkende bacteriën - plagenbestrijding - gewasbescherming - fruit growing - fruit crops - plant pathogenic bacteria - pest control - plant protection
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Bij de zoektocht naar een geschikt bestrijdingsmiddel voor Erwinia amylovora in de fruitteelt is van 2006 t/m 2008 een Craft-onderzoeksproject uitgevoerd waarbij gekeken is of Bacillus sp. gebruikt kunnen worden voor het bestrijden van deze ziekteverwekker. De uitkomst was dat er inderdaad mogelijkheden waren, maar ook dat de gegevens welke verkregen werden, door dat ze niet eenduidig waren, lastig te interpreteren waren. Naar aanleiding van de resultaten van bovenstaand onderzoek is besloten één bacteriestam fundamenteel te onderzoeken. Doel was te achterhalen welke aspecten een rol spelen bij de aanwezigheid van deze bacterie op de groei / bescherming van plant
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.