Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390108
Title Detectie van Lysobacter spp. in de bodem; het dilemma van te veel of te weinig meten
Author(s) Postma, J.; Schilder, M.T.
Source Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 12 - 12.
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) detectie - plantenziekteverwekkende bacteriën - thanatephorus cucumeris - onderzoek - technieken - dna - ziektepreventie - detection - plant pathogenic bacteria - thanatephorus cucumeris - research - techniques - dna - disease prevention
Categories Cultural Control
Abstract Onderzoek van de afgelopen jaren heeft aangetoond dat de aanwezigheid van de antagonistische bacterie Lysobacter correleert met ziektewering in bodems tegen Rhizoctonia solani-aantasting. Het betreft de nauw verwante soorten L. antibioticus, L. capsici en L. gummosus. Voor verder onderzoek naar stimulering van deze antagonistische Lysobacter-soorten in de bodem zijn detectietechnieken nodig, zodat de invloed van teeltmaatregelen op de populatieomvang van Lysobacter bepaald kan worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.