Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390142
Title Maak het koeien volop naar de zin
Author(s) Werkman, R.
Source Boerderij/Veehouderij 92 (2006)25. - p. 10 - 11.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) melkveehouderij - stallen - diergezondheid - huisvesting van koeien - bedrijfssystemen - dierenwelzijn - ligboxen - dairy farming - stalls - animal health - cow housing - farming systems - animal welfare - cubicles
Categories Farm Management / Farm Buildings and Installations / Animal Health and Welfare
Abstract Het is plezieriger boeren met vee dat zich prettig voelt. Vandaar de trend om het koecomfort zo hoog mogelijk op te krikken. Daar komt wel wat bij kijken. Adviezen voor eenvoudige aanpassingen in de stal en stalbeheer. Wel moet de oorzaak van ongemak of beschadigingen bekend zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.