Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390144
Title Koecomfort beoordelen is niet moeilijk
Author(s) Smolders, E.A.A.; Poelarends, J.J.
Source Veehouderij Techniek 9 (2006)5. - ISSN 1387-3105 - p. 14 - 15.
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) melkveehouderij - huisvesting van koeien - stallen - vloeren - ligboxen - gang - huid - huidletsels - dierenwelzijn - dierverzorging - dairy farming - cow housing - stalls - floors - cubicles - gait - skin - skin lesions - animal welfare - care of animals
Categories Farm Buildings and Installations / Animal Housing, Management and Care / Cattle
Abstract Wanneer voelt een koe zich eigenlijk prettig in de stal? Het Praktijkonderzoek Veehouderij stelde er jaren geleden een maatstaf voor op, die het ook dit jaar weer toepaste op de bedrijven die deelnemen aan het Netwerk Maatwerk voor Koecomfort, waarbij de koe op haar lopen wordt beoordeeld en op huidbeschadigingen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.