Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390178
Title Netwerk: SPaN-V : Over het opbouwen van een robuuste vereniging van paardenmelkers en het vergroten van de strategische ruimte van de betrokken ondernemers
Author(s) Vogelzang, T.A.; Kroon, S.M.A. van der
Source Den Haag : LEI - 5
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI Markt en Ketens
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) dierhouderij - paarden - melkproducten - merriemelk - duurzaamheid (sustainability) - dierlijke productie - marketing - gezondheidsvoedsel - voedselkwaliteit - netwerken - coöperatieve verenigingen - animal husbandry - horses - milk products - mare milk - sustainability - animal production - marketing - health foods - food quality - networks - cooperative societies
Categories Animal Products / Equidae (Horses, Donkeys, Mules)
Abstract In deze rapportage wordt verslag gedaan van de activiteiten van het Netwerk SPaN-V (Samenwerkende Paardenmelkers Nederland-Vlaanderen) in 2006 en bezien hoe de resultaten van die activiteiten op verschillende manieren geduid kunnen worden. Het initiatief waar het hier om draait is een initiatief van een aantal paardenmelkers om een coöperatieve vereniging op te zetten t.b.v. de collectieve belangenbehartiging. Daarbij ging het in eerste instantie om het naar buiten toe duidelijk maken van de gezondheidsbevorderende werking van paardenmelk en paardenmelkproducten en het garanderen van een duurzame en veilige manier van produceren middels het opstellen van een kwaliteitshandboek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.