Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390179
Title Precisie in de kas
Author(s) Weel, P.A. van; Henten, E.J. van
Source Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 19 - 19.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
ATV Farm Technology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) onkruidbestrijding - onkruiden - fysische gewasbeschermingsmethoden - plagenbestrijding - sensors - schoffels - loofvernietiging - kassen - controle - pesticiden - detectie - glastuinbouw - weed control - weeds - physical control - pest control - hoes - haulm destruction - greenhouses - control - pesticides - detection - greenhouse horticulture
Categories Weed Control / Plant and Crop Protection (General)
Abstract De glastuinbouw heeft te maken met grote veranderingen die het noodzakelijk maken om na te denken over aanpassingen aan de gebruikte strategieën voor beheersing van fysiologische afwijkingen en ziekten en plagen. Het overschakelen op marktgedreven grootschalige productie vergt een strakke sturing, gebaseerd op een continu inzicht in de gewasontwikkeling, afgezet tegen een strak teeltplan. Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het zoveel mogelijk binnen de kas houden van gedoseerde CO2 dwingen tot een beter inzicht in fysiologische (deel)processen onder invloed van het microklimaat rondom de plantenonderdelen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.