Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390218
Title Leven om te eten : Surinaamse en Antilliaanse vrouwen over eten, bewegen en overgewicht
Author(s) Wijk-Jansen, E.E.C. van; Jager, L.C.; Kroon, S.M.A. van der
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consumenten & gedrag ) - ISBN 9789086154067 - 68
Department(s) LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
LEI Sector en Ondernemerschap
LEI Markt en Ketens
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) voedingsgewoonten - overgewicht - beweging - etnische groepen - suriname - nederlandse antillen - vrouwen - gezondheidsbevordering - voeding en gezondheid - feeding habits - overweight - movement - ethnic groups - suriname - netherlands antilles - women - health promotion - nutrition and health
Categories Human Nutrition and Health / Feeding Habits
Abstract In dit onderzoek is op basis van literatuurstudie en kwalitatief onderzoek meer inzicht verkregen in verklaringen voor het meer vóórkomen van overgewicht en obesitas bij vrouwen met een Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Op basis van deze inzichten wordt een aantal aanbevelingen afgeleid voor overheidscommunicatie over overgewicht en obesitas richting vrouwen met deze afkomst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.