Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390239
Title Effectiviteit, selectiviteit en middelverbruik van innovatieve toedieningstechnieken voor onkruidbestrijding op verhardingen met glyfosaat
Author(s) Kempenaar, C.; Groeneveld, R.M.W.; Michielsen, J.G.P.; Uffing, A.J.M.; Velde, P. van
Source Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 664) - 54
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Agrosystems
PRI Crop and Production Ecology
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) onkruidbestrijding - chemische bestrijding - bestrating - glyfosaat - milieubeheersing - weed control - chemical control - pavements - glyphosate - environmental control
Categories Weed Control
Abstract Duurzaam Onkruidbeheer (DOB) is ontwikkeld om milieubelasting van onkruidbestrijding op verhardingen te verminderen zonder dat kosten en effectiviteit van methoden te veel ongunstig beïnvloed worden. De afspoeling van het middel dient verminderd te worden om aan de criteria voor drinkwaterproductie in Nederland te voldoen. DOB is sinds 2007 wettelijk verplicht bij toepassing van glyfosaat op verhardingen. Toedieningstechnieken bepalen voor een belangrijk deel het verbruik en afspoeling van het middel. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek beschreven waarin bepaald werd wat de middelafgifte is van een aantal innovatieve toedieningstechnieken en wat de effectiviteit van die technieken is bij verschillende doseringen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.