Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390286
Title Nieuwe kennis en verbindingen vergroot strategische ruimte : Netwerk: Ketenrendement konijnenhouderij
Author(s) Peet-Schwering, C.M.C. van der
Source Lelystad : Animal Sciences Group - 3
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) dierhouderij - konijnen - samenwerking - marketing - economische ontwikkeling - certificering - netwerken - ketenmanagement - animal husbandry - rabbits - cooperation - marketing - economic development - certification - networks - supply chain management
Categories Animal Husbandry (General) / Rabbits
Abstract De Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders (NOK) was al een kleine twee jaar bezig om een project ‘Ketenrendement konijnenhouderij’ op te zetten. Dit is echter nooit van de grond gekomen. Met ondersteuning van het programma Netwerken in de Veehouderij lukt het nu wel. Doel van het netwerk is het schrijven van een toekomstvisie over de gewenste afzet- en ketenstructuur, samenwerking en vormen van certificering. In dit netwerkverhaal is de stand van zaken en de voortgang tot begin november 2007 beschreven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.