Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390313
Title Hoe mobiliseert een netwerk geaccepteerde kennis? : Netwerk: Verbeteren Rendement Advieskosten in de Varkenshouderi
Author(s) Bergevoet, R.H.M.
Source Den Haag : LEI - 3
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) varkenshouderij - varkens - slachtdieren - agrarische bedrijfsvoering - kosten - rendement - kennis - netwerken - consultancy - pig farming - pigs - meat animals - farm management - costs - returns - knowledge - networks - consultancy
Categories Farm Management / Pigs
Abstract Verslag van het Netwerk: Verbeteren Rendement Advieskosten in de Varkenshouderij. De oorspronkelijke groep, die het initiatief voor het netwerk heeft genomen, bestond uit de varkenshouders Ton Görtz, Mark Tijssen, Mart Smolders en Henk Hermans. Het oorspronkelijke doel van het netwerk was om onderzoek te doen hoe men kon bijdragen aan het terugdringen van advieskosten op varkensbedrijven. Tijdens de eerste bijeenkomst is gediscussieerd of dit een niet te beperkt doel was. Men kwam toen tot de conclusie dat, naast de aandacht voor de kosten van advies, ook nadrukkelijk aandacht moest zijn voor het adviesrendement. Het werd dan ook snel duidelijk dat de groep moest worden uitgebreid met meer varkenshouders en adviseurs. Men wil niet praten over, maar praten met
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.