Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390326
Title Samen vers gras voeren is goedkoop : onderzoek
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Veehouderij Techniek 10 (2007)2. - ISSN 1387-3105 - p. 12 - 12.
Department(s) Animal Sciences Group
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) melkveehouderij - rundveevoeding - graslandbeheer - maaien - zomerstalvoedering - samenwerking - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - arbeid in de landbouw - dairy farming - cattle feeding - grassland management - mowing - zero grazing - cooperation - farm management - farm results - farm labour
Categories Animal Housing, Management and Care / Animal Nutrition and Feeding (General) / Cattle
Abstract Om te kijken in hoeverre het voeren van vers gras in de zomer op stal goedkoper zou kunnen heeft door het netwerk 'Vers en veilig in de pens' verschillende voermethoden doorgerekend voor een bestaand bedrijf met 120 melkkoeien, waar een rantsoen van vers gras, snijmais, natuurhooi en aardappels wordt gevoerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.