Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390363
Title Verslag van de bijeenkomst AMS op 1 november 2007
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source s.n.
Department(s) Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2007
Keyword(s) melkveebedrijven - melkveehouderij - proefbedrijven - koeien - weiden - begrazing - bedrijfssystemen - ondernemerschap - huisvesting van koeien - dairy farms - dairy farming - pilot farms - cows - pastures - grazing - farming systems - entrepreneurship - cow housing
Categories Animal Husbandry (General) / Cattle
Abstract Verslag van een bijeenkomst van de praktijkgroep AMS, deze keer op bezoek op proefbedrijf Nij Bosma Zathe. De praktijkgroep besprak hier onder andere de Persoonlijke Waarden met betrekking tot weidegang. Daarna volgde een rondleiding op het proefbedrijf. Dat er op het proefbedrijf niet wordt geweid, heeft te maken met het geconditioneerde onderzoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.