Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390467
Title Het inbedden van vernieuwingen in de bestaande praktijk : Verdiepingsstuk
Author(s) Buuren, R. van; Wessel, M.G.J. van; Woerkum, C.M.J. van
Source Gouda : Stichting Leven met Water (kennisprogramma Leven met Water ) - 35
Department(s) Communication Science
MGS
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) waterbeheer - planning - besluitvorming - participatie - adaptatie - modellen - governance - water management - decision making - participation - adaptation - models
Categories Water Management (General)
Abstract In het verleden richtte het waterschap zich voornamelijk op de veiligheid en het verbeteren van de waterafvoer. Dat waren relatief ongecompliceerde doelen, die destijds konden rekenen op grote steun van bewoners en grondeigenaren. Deze benadering blijkt tegenwoordig echter problematisch te zijn bij met name de aanpak van gebiedsgerichte projecten. Waterschappen zijn niet alleen veel meer afhankelijk van de medewerking van anderen, maar in gebiedsgerichte projecten heeft het waterschap bovendien te maken met een complexere mix van doelen en belangen. Deze projecten moeten integraal en interactief worden opgezet. De interactieve processen die in het plan- en uitvoeringsproces worden ingebracht kunnen veelal niet, of slechts gebrekkig, worden ingebed in de bestaande structuur van besluitvorming; deze is nog gebaseerd op het oude model. De wens om anderen meer bij het plan- en uitvoeringsproces te betrekken botst daardoor met de rationele, controlerende en gebiedende grondhouding van de bestaande besluitvormingsprocedures. Wil een waterschap participatieve en integrale complexe projecten niet te lang laten duren, dan zal de grondhouding van de organisatie dus, deels, moeten veranderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.