Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390525
Title Schelpdierwateronderzoek 2009
Author(s) Poelman, M.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Gool, A.C.M. van
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR no. C017/10) - 30
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) waterkwaliteit - schaal- en schelpdierenvisserij - oppervlaktewater - fecale coliformen - bemonsteren - monitoring - kustgebieden - voordelta - waddenzee - westerschelde - oosterschelde - water quality - shellfish fisheries - surface water - faecal coliforms - sampling - coastal areas - wadden sea - western scheldt - eastern scheldt
Categories Cultured Shellfish and Crustaceans / Water Quality
Abstract In december 2009 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan was het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in schelpdiervlees. Daarnaast zijn zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen uitgevoerd voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater. De monitoring heeft plaatsgevonden op 12 locaties in gebieden waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.