Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390529
Title Monitoring van biologische en abiotische parameters in zoute wateren in Nederland. Stand van zaken, de verplichtingen voortvloeiend uit Europese regelgeving en aanbevelingen voor de toekomst
Author(s) Smit, C.J.; Bos, O.G.; Meesters, H.W.G.
Source Texel : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C012/10) - 342
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) mariene gebieden - mariene ecologie - kustwateren - zout water - monitoring - eu regelingen - nederland - noordzee - abiotiek - biologische monitoring - milieumonitoring - waddenzee - marine areas - marine ecology - coastal water - saline water - eu regulations - netherlands - north sea - abiotic conditions - biomonitoring - environmental monitoring - wadden sea
Categories Nature Management (General) / Marine Ecology
Abstract Het is alweer enkele jaren geleden dat Alterra Texel onderzoek deed naar lopende monitorprogramma's in zoute wateren in Nederland. Dit onderzoek is in 2007 en 2008 besproken met vertegenwoordigers van zowel LNV als Waterstaat. De definitieve rapportage heeft geruime tijd op zich laten wachten, onder andere omdat lange tijd onduidelijk was welke parameters er in het kader van de rapportage over de habitatrichtlijn er voor de Europese Commissie nodig waren. Naast de Nederlandse gegevens worden in deze rapportage ook die van Denemarken, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Duitsland gegeven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.