Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390532
Title Flock & Lock in De Rauwbraken : strandbad en onderwaterpark : een innovatief experiment om blauwalgenbloei te voorkomen door vastleggen van fosfaat
Author(s) Lürling, M.F.L.L.W.; Oosterhout, J.F.X.
Source Wageningen : Wageningen UR, Lsg Aquatische Ecologie & Waterkwaliteitsbeheer (Rapport M347) - 42
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) eutrofiëring - verontreinigingsbeheersing - cyanobacteriën - algen - waterkwaliteit - zwemmen - waterrecreatie - openluchtrecreatie - fosfaten - uitvlokking - uitvlokkingsmiddelen - stedelijke gebieden - oppervlaktewaterkwaliteit - zwemwater - noord-brabant - eutrophication - pollution control - cyanobacteria - algae - water quality - swimming - water recreation - outdoor recreation - phosphates - flocculation - flocculants - urban areas - surface water quality - swimming water - noord-brabant
Categories Water Quality / Outdoor Leisure and Recreation
Abstract Na twee jaar intensieve voorbereiding, is in april 2008 strandbad De Rauwbraken bij Tilburg behandeld met een vlokmiddel en een gemodificeerde klei om een einde te maken aan de toenemende blauwalgenoverlast. Sinds 2000 wordt in de Rauwbraken een toenemende bloei van blauwalgen waargenomen. Door deze bloei treedt een overschrijding van de zwemwaterkwaliteitsnorm op. De behandeling was gericht op een sterke reductie van de hoeveelheid blauwalgen door het wegvangen van de belangrijkste voedselbron fosfaat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.