Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390637
Title Monitoring vochtgehalte en wortelgroei van Zantedeschia op potgrond
Author(s) Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 31
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) wortelrot - zantedeschia - plantenziektebestrijding - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - nederland - root rots - zantedeschia - plant disease control - ornamental bulbs - agricultural research - netherlands
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Tijdens de teelt van Zantedeschia als snijbloem of potplant ontstaat vaak wortelrot gevolgd door uitval van de planten. De oorzaak van het wortelrot is niet bekend. Op rotte wortels worden schimmels en bacteriën gevonden waarvan meestal niet bekend is of deze pathogeen zijn voor Zantedeschia, maar vaak worden er ook geen ziekteverwekkers aangetroffen. Vanuit de praktijk is gemeld dat de watergift tijdens de teelt de oorzaak is van glazige en rotte wortels. In twee proeven is onderzocht wat de invloed is van verschillende vochtgehaltes in het kokos/veensubstraat op het ontstaan van glazige en rotte wortels. Bij vochtpercentages van 25 tot 30% ontstonden er nauwelijks rotte wortels bij Zantedeschia ‘Crystal Blush’. Bij vochtpercentages van 40-45% ontstonden al snel glazige en rotte wortels. Dit leidde wel tot minder goede wortelstelsels maar niet tot uitval. De potgrond is bij 60-65% vocht verzadigd. Ook bij het tijdelijk verhogen van het percentage vocht van 30 naar 45% ontstonden snel glazige en rotte wortels. Mogelijk was een voldoende hoog volumepercentage lucht in het substraat en/of voldoende lage RV in de kas tijdens de teelt er de oorzaak van dat wortels bij een hoog percentage vocht niet massaal gingen rotten. Op de glazige en rotte wortels werden soms de schimmels Trichoderma en Fusarium aangetroffen, waarvan onduidelijk is of deze ziekteverwekkers zijn in Zantedeschia. Vaak werden op de glazige wortels geen ziekteverwekkers aangetroffen. Een overmaat aan vocht of een tekort aan zuurstof lijkt daarom de primaire oorzaak van glazige en rotte wortels. De WET-sensor, een electronisch bodemvocht-meetinstrument bleek een goed en nauwkeurig hulpmiddel te zijn om te bepalen of en hoeveel water er gegeven moest worden. Voor ‘Crystal Blush’ bleek starten met een vochtpercentage van 25% in de proefomstandigheden goed te zijn om glazigheid en zweters in het blad te voorkomen. Door vanaf het moment dat de eerste bladeren open kwamen een vochtpercentage van 30% aan te houden werden problemen met glazige en rotte wortels voorkomen. Dit lijken daarom de meest veilige vochtgehaltes. In dit onderzoek was de bloemproductie bij alle watergiften gelijk. De stelling uit de praktijk dat meer water leidt tot meer bloemen werd niet bevestigd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.