Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390638
Title Bestrijding stengelaaltjes in bolontsmettingsbaden : onderzoek naar de overleving, verspreiding en bestrijding van stengelaatjes in ontsmettingsbaden
Author(s) Vreeburg, P.J.M.; Korsuize, C.A.; Boer, F.A. de; Doorn, J. van
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 30
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) ditylenchus dipsaci - plantenplagen - tulipa - tulpen - plantenziektebestrijding - bloembollen - ditylenchus dipsaci - plant pests - tulipa - tulips - plant disease control - ornamental bulbs
Categories Plant and Crop Protection (General) / Tulips
Abstract Bij tulp worden de laatste jaren veel partijen met stengelaaltjes gevonden. De besmetting begint vaak in één partij maar regelmatig wordt een aantasting in de jaren daarna ook in andere partijen gevonden. Een aantasting kan soms jaren lang op een bedrijf aanwezig zijn voordat die wordt gevonden, zoals blijkt uit gegevens van de BKD. Besmetting van percelen en van andere partijen kan daardoor ongemerkt plaats vinden. Stengelaaltjes vormen een quarantaineziekte in bloembolgewassen. Omdat tulp (in tegenstelling tot narcis) niet bestand is tegen een warmwaterbehandeling, is er bij tulp geen andere bestrijding mogelijk dan vernietiging van de partij. Naast belangrijke stengelaaltjesbesmettingsbronnen zoals grond en verwerking is er nog de mogelijkheid van besmetting via het dompelbad vlak voor planten. In dat bad waar alle partijen door heen gaan, zitten bij tulp doorgaans alleen fungiciden die geen werking hebben tegen stengelaaltjes. Onbekend is, in welke mate stengelaaltjes tijdens de bolontsmetting verspreid kunnen worden, evenals hoe dit zou kunnen worden voorkomen. Deze vraag leeft vooral bij de tulp, maar is relevant voor alle stengelaaltjes-gevoelige gewassen die niet of onvoldoende worden gekookt en worden ontsmet vooraf aan het planten. Alle bollen worden voor het planten ontsmet ter bestrijding van onder andere diverse schimmelziekten zoals zuur (Fusarium). Omdat een ontsmettingbad lange tijd en vaak voor meerdere gewassen wordt gebruikt zou een stengelaaltjesbesmetting niet alleen binnen een partij maar ook van partij op partij en van gewas op gewas kunnen overgaan. In het ontsmettingsbad zitten normaliter geen gewasbeschermingsmiddelen die stengelaaltjes afdoende bestrijden. In het hier beschreven onderzoek is aangetoond dat stengelaaltjes bij een ontsmetting in een waterige oplossing vrij kunnen komen uit besmette tulpenbollen en daarmee het ontsmettingsbad kunnen besmetten. Van deze stengelaaltjes bleek ruim 10% minimaal twee maanden in dit bad te kunnen overleven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.