Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390688
Title Trekgedrag van schieraal rondom het Zaangemaal in Zaandam. DIDSON metingen
Author(s) Keeken, O.A. van; Winter, H.V.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR no. C018/10) - 16
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) waterbouwkunde - palingen - european eels - vismigratie - pompstations - waterschappen - noord-holland - hydraulic engineering - eels - european eels - fish migration - pumping stations - polder boards - noord-holland
Categories Hydraulic Engineering
Abstract Het Zaangemaal is één van de twee gemalen, die het belangrijkste boezemsysteem van Hollands Noorderkwartier, de Schermerboezem, bemalen. Parallel aan het gemaal ligt een historisch sluisje, welke mogelijk gebruikt kan worden om aal voor het gemaal op te vangen en door het sluisje langs het gemaal te sturen, om op deze manier schade aan vis te voorkomen. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een proef van het Hoogheemraadschap om te onderzoeken of vismigratie via deze historische sluis kan worden omgeleid langs het gemaal. Met behulp van de akoestische camera DIDSON is tijdens twee dagen gemeten of schieraal intrekt in dit historische sluisje in Zaandam.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.