Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390752
Title Effectieve bestrijding van Phytophthora infestans bij minimaal fungicidengebruik met behulp van waarschuwingssystemen (Parapluplan; 2009)
Author(s) Schepers, H.T.A.M.; Spruijt, J.; Evenhuis, A.; Kessel, G.J.T.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 39
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Biointeracties and Plant Health
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) solanum tuberosum - aardappelen - phytophthora infestans - voorspelling - fungiciden - geïntegreerde bestrijding - gewasbescherming - potatoes - prediction - fungicides - integrated control - plant protection
Categories Fungicides, Bactericides / Plant and Crop Protection (General)
Abstract De P. infestans-populatie wordt steeds agressiever, de cyclus wordt korter en er kan een snellere uitbreiding van de epidemie optreden als niet wordt ingegrepen. Bestrijding van Phytophthora in de teelt van aardappelen vraagt daardoor steeds meer aandacht. Het ontwikkelen van strategieën die zowel rekening houden met doseringsverlaging, rasresistentie, gecombineerde bestrijding Alternaria en Phytophthora, milieu en kosten vindt over meerdere jaren in veldproeven plaats op verschillende locaties in Nederland met verschillende teeltomstandigheden en verschillende klimatologische omstandigheden. Ieder jaar zijn er enkele aanpassingen in proefopzet, gebaseerd op de nieuwste inzichten uit Phytophthora onderzoek (Parapluplan Phytophthora). Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.