Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390844
Title Mineralenvoorziening van geiten
Author(s) Smolders, E.A.A.; Eekeren, N.J.M. van; Govaerts, W.
Source Driebergen : Louis Bolk Instituut (Rapport biogeit / Louis Bolk Instituut nr. 21) - 59
Department(s) Wageningen Livestock Research
Soil Biology
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - geitenhouderij - voedertoevoegingen - vitaminen - mineralen - voersamenstelling - organic farming - goat keeping - feed additives - vitamins - minerals - feed formulation
Categories Organic Farming / Feed Additives / Small Ruminants (Sheep and Goats)
Abstract Biologische geitenhouders vragen zich af of een gezonde geitenhouderij mogelijk is zonder synthetische vitaminen. De afgelopen jaren zijn van verschillende groepen geiten bloedmonsters genomen voor bepaling van mineralen, spoorelementen en vitaminen. Ze zijn, waar mogelijk, vergeleken met bestaande referentiewaarden in Nederland en buitenlandse literatuur. Voor die bepalingen waarvoor referentiewaarde beschikbaar is, worden streefwaarden voorgesteld op basis van de bepalingen. Per element is gekeken of er tekorten (kunnen) ontstaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.