Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390893
Title Netwerk: Sudiegroep Morgen : Van studieclub naar lerend netwerk met de ervaringenbank
Author(s) Galama, P.J.
Source Lelystad : Animal Sciences Group - 4
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvergelijking in de landbouw - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - samenwerking - leerervaringen - internet - netwerken - kennisoverdracht - kennissystemen - dairy farming - farm management - farm comparisons - farm development - cooperation - learning experiences - internet - networks - knowledge transfer - knowledge systems
Categories Farm Management / Cattle
Abstract De studieclub Morgen bestaat al meer dan 30 jaar en heeft veel visie ontwikkeld over ontwikkelingen in de melkveehouderij, vooral op grootschalige melkveebedrijven. Doordat nu ook de tweede generatie lid wordt veranderen de behoeftes van de leden. De jongere leden willen graag meer inzicht in de bedrijven die bezocht worden. Het idee werd geopperd om internet beter te benutten om via deze weg meer te weten te komen over elkaars bedrijven. Dit was de basisgedachte achter het ontwikkelen van twee tools, namelijk de bedrijfsvergelijkingstool ‘Dairy Queen’ en de ervaringenbank. Hoe het met het opzetten van de ervaringenbank is gegaan is te lezen in dit verslag
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.