Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390928
Title De fosfaatbehoefte van vaste planten op duinzandgrond
Author(s) Reuler, H. van; Dam, A.M. van
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 24
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bemesting - fosfaten - bodemchemie - fosfaatuitspoeling - zandgronden - groenbeheer - overblijvende planten - duingebieden - fertilizer application - phosphates - soil chemistry - phosphate leaching - sandy soils - management of urban green areas - perennials - duneland
Categories Ornamental Plants
Abstract De huidige fosfaataanvoernorm is 85 kg/ha. In het Vierde Nederlands Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn wordt voorgesteld deze norm geleidelijk te verlagen naar 50 tot 75 kg P2O5 per ha, afhankelijk van de fosfaattoestand in de grond. Uit eerder onderzoek blijkt dat de fosfaatafvoer van vaste planten (m.n. Astilbe) hoger kan zijn dan deze aanvoernormen. In deze studie wordt verkend of, en zo ja hoe, vaste planten optimaal bemest kunnen worden binnen de aangescherpte aanvoernormen. Ook bij efficiëntere bemesting binnen de normen zal de fosfaatnorm in het oppervlaktewater overschreden worden in uitspoelend bodemwater. Een alternatieve oplossing is de zuivering van drainagewater met behulp van fosfaatfilters. deze oplossing past (nog) niet binnen de huidige regelgeving.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.