Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390944
Title Winstgevend boeren met scherpe milieunormen
Author(s) Doornewaard, G.J.
Source Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2009 (2009)30. - p. 2 - 2.
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) melkveehouderij - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - graslandbeheer - agrarisch natuurbeheer - bemesting - reductie - economische situatie - gelderland - dairy farming - farm results - farm management - grassland management - agri-environment schemes - fertilizer application - reduction - economic situation
Categories Farm Management / Cattle
Abstract Koeien & Kansen-bedrijven realiseren gemiddeld een hoger saldo en een iets lager inkomen dan vergelijkingsgroepen. De verschillen zijn echter groot door bedrijfsomstandigheden en ondernemerskeuzes. Toch tonen ze aan dat scherpe milieunormen niet ten koste hoeven te gaan van het economisch resultaat. De maatschap Menkveld-Wijnbergen (Gorssel) is daar een goed voorbeeld van.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.